Nu Phạm thơ ngây cùng áo ren trắng

Nu Phạm – một hot girl khá nổi tiếng ở Sài Thành – Có bộ mặt ưa nhìn và ba vòng tuyệt vời.

Hiện tại, Nu Phạm đang hoạt động trong lĩnh vực người cái ảnh và là khuân mặt đại diện cho 1 số hãng phong cách ở Sài Gòn hay những tựa game Online tại VN như Goal! Cầu Trường Rực Lửa hay vừa qua nhất là Ải Mỹ Nhân.

nu pham 2 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 1 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 3 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 4 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 5 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 6 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 7 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 8 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 9 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 10 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 11 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 12 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 13 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 14 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

nu pham 15 Nu Phạm làm đàn ông bỏng mắt khi tung bộ ảnh sexy mới

Tham khảo từ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *